isoleren

Delen

Bouwen in 2021: wat verandert er?

Vanaf 2021 dient elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen te voldoen aan de zogenaamde BEN-normen. ‘BEN’ staat voor ‘Bijna Energie Neutraal’. Er zijn 6 voorwaarden waaraan en nieuwbouwwoning moet voldoen om ‘BEN’ te zijn:

1. E-peil: E30 of lager

Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt. Vanaf 2021 moet het E-peil lager zijn dan of gelijk aan E30.

Ligt het E-peil van je nieuwbouwwoning hoger dan het maximale E-peil dat opgelegd werd in het jaar waarin je je bouwaanvraag indiende, dan riskeer je een boete.

2. S-peil: S31 of lager

Het S-peil staat voor de energie-efficiëntie van je bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren,…) en ook hier geldt dat hoe lager de score is, hoe energievriendelijker je woning is. Normaal gezien zou het S-peil vanaf 1 januari 2021 verstrengd worden van S31 naar S28, maar dat plan wordt nu ten vroegste doorgevoerd vanaf 1 januari 2022. Om de S28-norm te kunnen behalen mag je rekenen op een aantal extra kosten (5 à 10% meer) voor bijkomende zonwering, extra isolerende beglazing en duurdere isolatiematerialen.

3. Isolatiewaarde van de constructiedelen: Umax

De nieuwe BEN-eisen staan ook voor een doorgedreven isolatie. Voor de verschillende constructiedelen van je woning gelden er verschillende Umax-eisen die aangeven hoe goed een bepaald deel van je woning geïsoleerd is. Voor de meeste scheidingsconstructies blijven de eisen hetzelfde, enkel vloeren en vensters moeten nu beter presteren dan vroeger.

In een BEN-wooneenheid mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn: 

  • daken/buitenmuren/vloeren: max. 0,24 W/m²K
  • vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m²K
  • glas: max. 1,1 W/m²K – deuren en poorten: max. 2 W/m²K

4. Oververhitting

In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh.

5. Ventilatie-eisen

Sinds 2016 moet de kwaliteit van een (verplicht) ventilatiesysteem voldoen aan bepaalde eisen en ben je verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen.

6. Minimumaandeel hernieuwbare energie

Een BEN-woning moet minstens 15 kWh/m² energie uit hernieuwbare bronnen halen en er moet minstens 15 kWh/m² energie uit hernieuwbare bronnen gehaald worden.

 

Scroll naar boven