eigen tuin

Delen

Coronacrisis doet vraag naar eigen tuin sterk toenemen

Een eigen tuin wint aan belang in deze coronacrisis. Vooral bewoners van flats hunkeren naar private groene ruimte. Dat blijkt uit een recente online enquête van immoweb. Bijna de helft (44 %) van de flatbewoners die hebben meegewerkt aan de bevraging, beklemtoont met aandrang een private tuin te wensen. Intussen neemt de drukte in de parken in onze centra toe en dringen maatregelen zich op om ook de natuurgebieden rond de centra te ontlasten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderlijnt daarom dat ook in de toekomst een brede waaier aan woontypes cruciaal blijft. Want naast gedeelde woonvoorzieningen, blijven voldoende privacy en groen onontbeerlijk. De slaagkansen van de bouwshift zullen dan ook toenemen indien er voldoende ruimte blijft voor betaalbare, compacte woningen met een eigen tuin en terras. Nederland biedt daarbij inspiratie.

Flatbewoners hebben het lastig zonder eigen tuin

Begin april heeft immoweb 1850 landgenoten met uiteenlopende gezinssituaties bevraagd. Een derde van de respondenten woont in een flat. Hoewel globaal het belang van een eigen tuin in opmars is, blijkt die wens vooral te leven onder flatbewoners. Deze enquête bevestigt nogmaals de resultaten van de grote woonsurvey die de Vlaamse overheid vorig jaar heeft bekend gemaakt. Ook die rondvraag onder 3000 Vlamingen onderlijnt het belang van groen en privacy. Ook blijkt uit de woonsurvey dat heel wat Vlamingen een flat beschouwen als een opstapje naar een eigen huis met tuin. Individuele woonnoden evolueren immers naargelang je levensfase.

Bron: vcb.be

Scroll naar boven