Delen

Mag ik hulp krijgen van familieleden of vrienden bij het bouwen of verbouwen?

De regel zegt dat derden u gratis mogen helpen op voorwaarde dat er geen sprake is van werkomstandigheden die typisch zijn voor een werkgever-werknemer relatie. Met andere woorden:

  • het werk, de prestatie moet volledig gratis zijn
  • en de helpers mogen niet gebonden zijn aan specifieke arbeidsuren.
Familieleden
In de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad (neven en nichten). Strikt genomen is het maar toegelaten tot de tweede graad (grootouders of kleinkinderen), maar in principe zal men nooit problemen maken wanneer u geholpen wordt door een neef of oom.

Vrienden en kennissen
Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de economische inspectie die een proces-verbaal (pv) kan opstellen voor de overtreding van de wet op het sluikwerk.

Bron: www.vlaanderen.be

Scroll naar boven